img Kì quay thưởng xổ số tiếp theo Thái Bình diễn ra vào 23/06/2024 18:00:00

Kết quả xổ số Thái Bình - 16/06/2024

13NR-18NR-14NR-19NR-4NR-17NR-1NR-8NR
ĐB 17597
Nhất 14213
Nhì 82057 25910
Ba 34016 95620 66695
91089 19149 96769
6324 9371 9341 9350
Năm 2516 2437 5066
6839 9669 4629
Sáu 254 366 156
Bảy 70 32 96 81
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20, 50, 70
1 13, 10, 16, 16 1 71, 41, 81
2 20, 24, 29 2 32
3 37, 39, 32 3 13
4 49, 41 4 24, 54
5 57, 50, 54, 56 5 95
6 69, 66, 69, 66 6 16, 16, 66, 66, 56, 96
7 71, 70 7 97, 57, 37
8 89, 81 8
9 97, 95, 96 9 89, 49, 69, 39, 69, 29

Kết quả xổ số Thái Bình - 09/06/2024

20NG-18NG-9NG-10NG-15NG-7NG-16NG-4NG
ĐB 29226
Nhất 12081
Nhì 04978 89159
Ba 75765 08766 58006
28080 09244 62832
7153 6944 3278 3322
Năm 0120 9418 9965
9898 9701 1674
Sáu 166 197 692
Bảy 22 53 84 19
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 06, 01 0 80, 20
1 18, 19 1 81, 01
2 26, 22, 20, 22 2 32, 22, 92, 22
3 32 3 53, 53
4 44, 44 4 44, 44, 74, 84
5 59, 53, 53 5 65, 65
6 65, 66, 65, 66 6 26, 66, 06, 66
7 78, 78, 74 7 97
8 81, 80, 84 8 78, 78, 18, 98
9 98, 97, 92 9 59, 19

Kết quả xổ số Thái Bình - 02/06/2024

1MZ-9MZ-10MZ-2MZ-3MZ-4MZ-12MZ-20MZ
ĐB 27070
Nhất 02994
Nhì 36292 52317
Ba 07937 14608 10458
06213 58868 17285
6972 5496 2027 0066
Năm 9438 1307 9291
6736 0777 0712
Sáu 000 718 703
Bảy 99 90 48 11
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 07, 00, 03 0 70, 00, 90
1 17, 13, 12, 18, 11 1 91, 11
2 27 2 92, 72, 12
3 37, 38, 36 3 13, 03
4 48 4 94
5 58 5 85
6 68, 66 6 96, 66, 36
7 70, 72, 77 7 17, 37, 27, 07, 77
8 85 8 08, 58, 68, 38, 18, 48
9 94, 92, 96, 91, 99, 90 9 99

Kết quả xổ số Thái Bình - 26/05/2024

1MR-5MR-19MR-12MR-20MR-3MR-13MR-8MR
ĐB 53398
Nhất 12478
Nhì 14385 06275
Ba 50369 07115 73615
52752 37780 90972
1340 3208 3152 1799
Năm 5570 7834 5867
5173 2969 1012
Sáu 288 878 459
Bảy 61 92 08 33
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 08 0 80, 40, 70
1 15, 15, 12 1 61
2 2 52, 72, 52, 12, 92
3 34, 33 3 73, 33
4 40 4 34
5 52, 52, 59 5 85, 75, 15, 15
6 69, 67, 69, 61 6
7 78, 75, 72, 70, 73, 78 7 67
8 85, 80, 88 8 98, 78, 08, 88, 78, 08
9 98, 99, 92 9 69, 99, 69, 59

Kết quả xổ số Thái Bình - 19/05/2024

16MG-4MG-3MG-12MG-6MG-9MG-20MG-5MG
ĐB 14478
Nhất 08543
Nhì 83125 92133
Ba 92796 76639 97895
59002 03268 78862
0077 1962 4824 8339
Năm 9892 6035 5510
5769 1348 4280
Sáu 198 786 996
Bảy 68 85 05 96
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 02, 05 0 10, 80
1 10 1
2 25, 24 2 02, 62, 62, 92
3 33, 39, 39, 35 3 43, 33
4 43, 48 4 24
5 5 25, 95, 35, 85, 05
6 68, 62, 62, 69, 68 6 96, 86, 96, 96
7 78, 77 7 77
8 80, 86, 85 8 78, 68, 48, 98, 68
9 96, 95, 92, 98, 96, 96 9 39, 39, 69

Kết quả xổ số Thái Bình - 12/05/2024

20LZ-10LZ-7LZ-6LZ-14LZ-17LZ-12LZ-18LZ
ĐB 54105
Nhất 06147
Nhì 74859 97508
Ba 73957 99482 89320
24590 26706 66538
7963 9465 0076 7088
Năm 5862 9352 0691
2480 1519 4340
Sáu 751 430 989
Bảy 75 33 21 97
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 08, 06 0 20, 90, 80, 40, 30
1 19 1 91, 51, 21
2 20, 21 2 82, 62, 52
3 38, 30, 33 3 63, 33
4 47, 40 4
5 59, 57, 52, 51 5 05, 65, 75
6 63, 65, 62 6 06, 76
7 76, 75 7 47, 57, 97
8 82, 88, 80, 89 8 08, 38, 88
9 90, 91, 97 9 59, 19, 89

Kết quả xổ số Thái Bình - 05/05/2024

12LR-14LR-3LR-16LR-20LR-10LR-2LR-11LR
ĐB 80183
Nhất 07373
Nhì 48867 30896
Ba 17520 86768 30554
76145 87183 83127
7227 6852 1236 9205
Năm 5395 1882 5795
5573 3815 0478
Sáu 889 493 030
Bảy 67 22 52 63
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 20, 30
1 15 1
2 20, 27, 27, 22 2 52, 82, 22, 52
3 36, 30 3 83, 73, 83, 73, 93, 63
4 45 4 54
5 54, 52, 52 5 45, 05, 95, 95, 15
6 67, 68, 67, 63 6 96, 36
7 73, 73, 78 7 67, 27, 27, 67
8 83, 83, 82, 89 8 68, 78
9 96, 95, 95, 93 9 89

Kết quả xổ số Thái Bình - 28/04/2024

14LG-17LG-4LG-16LG-6LG-9LG-5LG-20LG
ĐB 37696
Nhất 21957
Nhì 22046 36692
Ba 64560 66075 18325
29166 09527 99349
8645 6772 3361 2640
Năm 4773 5555 6771
6035 9625 1386
Sáu 601 374 875
Bảy 79 73 02 95
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 02 0 60, 40
1 1 61, 71, 01
2 25, 27, 25 2 92, 72, 02
3 35 3 73, 73
4 46, 49, 45, 40 4 74
5 57, 55 5 75, 25, 45, 55, 35, 25, 75, 95
6 60, 66, 61 6 96, 46, 66, 86
7 75, 72, 73, 71, 74, 75, 79, 73 7 57, 27
8 86 8
9 96, 92, 95 9 49, 79

Kết quả xổ số Thái Bình - 21/04/2024

16KZ-19KZ-9KZ-20KZ-18KZ-12KZ-1KZ-2KZ
ĐB 19980
Nhất 85986
Nhì 47577 69280
Ba 98092 25825 81059
57932 33830 71715
5543 1384 6975 5836
Năm 2326 4322 0703
7162 4509 0470
Sáu 191 392 571
Bảy 11 59 91 39
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 03, 09 0 80, 80, 30, 70
1 15, 11 1 91, 71, 11, 91
2 25, 26, 22 2 92, 32, 22, 62, 92
3 32, 30, 36, 39 3 43, 03
4 43 4 84
5 59, 59 5 25, 15, 75
6 62 6 86, 36, 26
7 77, 75, 70, 71 7 77
8 80, 86, 80, 84 8
9 92, 91, 92, 91 9 59, 09, 59, 39

Kết quả xổ số Thái Bình - 14/04/2024

3KR-19KR-13KR-2KR-18KR-12KR-1KR-4KR
ĐB 71396
Nhất 20801
Nhì 73470 83615
Ba 59318 54657 90221
19494 20418 77848
2581 6371 8850 1300
Năm 0309 2342 1961
6616 5569 5870
Sáu 496 635 489
Bảy 52 22 89 90
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 01, 00, 09 0 70, 50, 00, 70, 90
1 15, 18, 18, 16 1 01, 21, 81, 71, 61
2 21, 22 2 42, 52, 22
3 35 3
4 48, 42 4 94
5 57, 50, 52 5 15, 35
6 61, 69 6 96, 16, 96
7 70, 71, 70 7 57
8 81, 89, 89 8 18, 18, 48
9 96, 94, 96, 90 9 09, 69, 89, 89
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp