img Kì quay thưởng xổ số tiếp theo Nam Định diễn ra vào 02/03/2024 18:00:00

Kết quả xổ số Nam Định - 24/02/2024

20GF-3GF-2GF-1GF-10GF-14GF-5GF-16GF
ĐB 57333
Nhất 81369
Nhì 30504 76199
Ba 33651 22945 66456
46182 39290 34970
7837 6860 3636 6890
Năm 1619 7224 1740
4222 1496 0442
Sáu 247 752 331
Bảy 43 44 35 45
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 90, 70, 60, 90, 40
1 19 1 51, 31
2 24, 22 2 82, 22, 42, 52
3 33, 37, 36, 31, 35 3 33, 43
4 45, 40, 42, 47, 43, 44, 45 4 04, 24, 44
5 51, 56, 52 5 45, 35, 45
6 69, 60 6 56, 36, 96
7 70 7 37, 47
8 82 8
9 99, 90, 90, 96 9 69, 99, 19

Kết quả xổ số Nam Định - 17/02/2024

2FY-17FY-5FY-14FY-16FY-8FY-3FY-15FY
ĐB 58294
Nhất 03133
Nhì 84216 14018
Ba 87942 42677 33889
80351 42249 29632
4666 5495 8905 6655
Năm 5821 1407 8445
7612 9721 1589
Sáu 062 725 757
Bảy 73 92 62 67
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 07 0
1 16, 18, 12 1 51, 21, 21
2 21, 21, 25 2 42, 32, 12, 62, 92, 62
3 33, 32 3 33, 73
4 42, 49, 45 4 94
5 51, 55, 57 5 95, 05, 55, 45, 25
6 66, 62, 62, 67 6 16, 66
7 77, 73 7 77, 07, 57, 67
8 89, 89 8 18
9 94, 95, 92 9 89, 49, 89

Kết quả xổ số Nam Định - 03/02/2024

10FM-7FM-13FM-18FM-4FM-9FM-1FM-12FM
ĐB 33389
Nhất 80369
Nhì 55380 69435
Ba 92942 94293 36365
34162 09641 10284
0221 1633 1716 6658
Năm 0122 2297 2514
8365 7192 3441
Sáu 236 119 442
Bảy 12 35 88 18
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 80
1 16, 14, 19, 12, 18 1 41, 21, 41
2 21, 22 2 42, 62, 22, 92, 42, 12
3 35, 33, 36, 35 3 93, 33
4 42, 41, 41, 42 4 84, 14
5 58 5 35, 65, 65, 35
6 69, 65, 62, 65 6 16, 36
7 7 97
8 89, 80, 84, 88 8 58, 88, 18
9 93, 97, 92 9 89, 69, 19

Kết quả xổ số Nam Định - 27/01/2024

6FC-5FC-1FC-16FC-17FC-4FC-8FC-19FC
ĐB 61579
Nhất 32521
Nhì 73337 11395
Ba 59715 94737 28391
77040 95480 36972
1670 3770 7223 0876
Năm 6094 5417 4724
5620 5716 3868
Sáu 049 531 791
Bảy 27 75 91 10
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 80, 70, 70, 20, 10
1 15, 17, 16, 10 1 21, 91, 31, 91, 91
2 21, 23, 24, 20, 27 2 72
3 37, 37, 31 3 23
4 40, 49 4 94, 24
5 5 95, 15, 75
6 68 6 76, 16
7 79, 72, 70, 70, 76, 75 7 37, 37, 17, 27
8 80 8 68
9 95, 91, 94, 91, 91 9 79, 49

Kết quả xổ số Nam Định - 20/01/2024

6EU-8EU-7EU-4EU-5EU-11EU-2EU-20EU
ĐB 70964
Nhất 63165
Nhì 28516 01426
Ba 22000 81011 57868
69890 20338 75326
6639 6539 8347 8500
Năm 4844 2630 9577
0659 4915 6153
Sáu 652 729 810
Bảy 77 93 39 13
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00 0 00, 90, 00, 30, 10
1 16, 11, 15, 10, 13 1 11
2 26, 26, 29 2 52
3 38, 39, 39, 30, 39 3 53, 93, 13
4 47, 44 4 64, 44
5 59, 53, 52 5 65, 15
6 64, 65, 68 6 16, 26, 26
7 77, 77 7 47, 77, 77
8 8 68, 38
9 90, 93 9 39, 39, 59, 29, 39

Kết quả xổ số Nam Định - 13/01/2024

12EM-1EM-13EM-17EM-11EM-9EM-18EM-20EM
ĐB 68586
Nhất 68404
Nhì 00715 37358
Ba 42487 35931 84669
00195 50191 47172
7115 9490 6813 5843
Năm 4317 2315 7929
3632 1844 6497
Sáu 990 475 786
Bảy 17 99 63 85
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04 0 90, 90
1 15, 15, 13, 17, 15, 17 1 31, 91
2 29 2 72, 32
3 31, 32 3 13, 43, 63
4 43, 44 4 04, 44
5 58 5 15, 95, 15, 15, 75, 85
6 69, 63 6 86, 86
7 72, 75 7 87, 17, 97, 17
8 86, 87, 86, 85 8 58
9 95, 91, 90, 97, 90, 99 9 69, 29, 99

Kết quả xổ số Nam Định - 06/01/2024

1EC-12EC-16EC-9EC-14EC-13EC-5EC-2EC
ĐB 72794
Nhất 84069
Nhì 21604 16014
Ba 04012 40496 62097
07165 85606 43931
8124 4326 2175 2281
Năm 9781 2917 0303
9824 6836 6036
Sáu 428 187 412
Bảy 74 96 58 03
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 06, 03, 03 0
1 14, 12, 17, 12 1 31, 81, 81
2 24, 26, 24, 28 2 12, 12
3 31, 36, 36 3 03, 03
4 4 94, 04, 14, 24, 24, 74
5 58 5 65, 75
6 69, 65 6 96, 06, 26, 36, 36, 96
7 75, 74 7 97, 17, 87
8 81, 81, 87 8 28, 58
9 94, 96, 97, 96 9 69

Kết quả xổ số Nam Định - 30/12/2023

20DU-19DU-5DU-7DU-11DU-17DU-18DU-3DU
ĐB 59380
Nhất 24170
Nhì 49908 46745
Ba 87619 76344 11483
19853 97310 05180
8176 5498 2068 1389
Năm 2264 7126 0265
3169 8803 5141
Sáu 563 723 137
Bảy 38 64 82 43
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 03 0 80, 70, 10, 80
1 19, 10 1 41
2 26, 23 2 82
3 37, 38 3 83, 53, 03, 63, 23, 43
4 45, 44, 41, 43 4 44, 64, 64
5 53 5 45, 65
6 68, 64, 65, 69, 63, 64 6 76, 26
7 70, 76 7 37
8 80, 83, 80, 89, 82 8 08, 98, 68, 38
9 98 9 19, 89, 69

Kết quả xổ số Nam Định - 23/12/2023

2DM-17DM-10DM-20DM-18DM-14DM-6DM-15DM
ĐB 51416
Nhất 85332
Nhì 13364 46775
Ba 92641 78508 30249
10834 54932 63927
5847 1580 8587 8272
Năm 5195 8332 1395
9544 0506 7689
Sáu 733 236 963
Bảy 20 62 10 44
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 06 0 80, 20, 10
1 16, 10 1 41
2 27, 20 2 32, 32, 72, 32, 62
3 32, 34, 32, 32, 33, 36 3 33, 63
4 41, 49, 47, 44, 44 4 64, 34, 44, 44
5 5 75, 95, 95
6 64, 63, 62 6 16, 06, 36
7 75, 72 7 27, 47, 87
8 80, 87, 89 8 08
9 95, 95 9 49, 89

Kết quả xổ số Nam Định - 16/12/2023

17DC-20DC-4DC-11DC-6DC-8DC-9DC-19DC
ĐB 74825
Nhất 27434
Nhì 06579 72188
Ba 23116 29833 95690
82114 32305 85706
7725 7756 1294 7069
Năm 5389 7771 7486
9371 8494 5009
Sáu 478 396 881
Bảy 89 67 42 62
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 06, 09 0 90
1 16, 14 1 71, 71, 81
2 25, 25 2 42, 62
3 34, 33 3 33
4 42 4 34, 14, 94, 94
5 56 5 25, 05, 25
6 69, 67, 62 6 16, 06, 56, 86, 96
7 79, 71, 71, 78 7 67
8 88, 89, 86, 81, 89 8 88, 78
9 90, 94, 94, 96 9 79, 69, 89, 09, 89
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp