img Kì quay thưởng xổ số tiếp theo Bắc Ninh diễn ra vào 06/03/2024 18:00:00

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 28/02/2024

5GM-18GM-2GM-14GM-8GM-16GM-19GM-10GM
ĐB 77645
Nhất 06477
Nhì 84305 38394
Ba 71202 93049 90021
21978 87788 04853
0790 0256 2861 3114
Năm 7552 7033 7276
1129 7595 4489
Sáu 652 476 788
Bảy 67 96 37 17
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05, 02 0 90
1 14, 17 1 21, 61
2 21, 29 2 02, 52, 52
3 33, 37 3 53, 33
4 45, 49 4 94, 14
5 53, 56, 52, 52 5 45, 05, 95
6 61, 67 6 56, 76, 76, 96
7 77, 78, 76, 76 7 77, 67, 37, 17
8 88, 89, 88 8 78, 88, 88
9 94, 90, 95, 96 9 49, 29, 89

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 21/02/2024

9GC-7GC-17GC-2GC-14GC-5GC-20GC-13GC
ĐB 99937
Nhất 73548
Nhì 40187 24052
Ba 45049 69513 00318
99864 37934 67528
9969 4749 3131 7918
Năm 5983 3688 4919
7340 8836 1898
Sáu 661 051 291
Bảy 08 64 72 91
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08 0 40
1 13, 18, 18, 19 1 31, 61, 51, 91, 91
2 28 2 52, 72
3 37, 34, 31, 36 3 13, 83
4 48, 49, 49, 40 4 64, 34, 64
5 52, 51 5
6 64, 69, 61, 64 6 36
7 72 7 37, 87
8 87, 83, 88 8 48, 18, 28, 18, 88, 98, 08
9 98, 91, 91 9 49, 69, 49, 19

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 14/02/2024

17FU-6FU-16FU-10FU-20FU-12FU-19FU-15FU
ĐB 17670
Nhất 67840
Nhì 87976 05804
Ba 15037 87341 44090
35540 11601 11274
6083 0603 6674 3990
Năm 4637 1874 2362
2894 1326 2503
Sáu 951 967 787
Bảy 53 22 15 54
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 01, 03, 03 0 70, 40, 90, 40, 90
1 15 1 41, 01, 51
2 26, 22 2 62, 22
3 37, 37 3 83, 03, 03, 53
4 40, 41, 40 4 04, 74, 74, 74, 94, 54
5 51, 53, 54 5 15
6 62, 67 6 76, 26
7 70, 76, 74, 74, 74 7 37, 37, 67, 87
8 83, 87 8
9 90, 90, 94 9

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 07/02/2024

5FR-18FR-17FR-14FR-19FR-1FR-8FR-7FR
ĐB 67384
Nhất 41504
Nhì 84043 71031
Ba 23490 95377 73674
51711 88162 69864
9296 1005 2278 5705
Năm 2043 7662 9506
3669 1073 3804
Sáu 638 152 189
Bảy 62 18 99 53
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 05, 05, 06, 04 0 90
1 11, 18 1 31, 11
2 2 62, 62, 52, 62
3 31, 38 3 43, 43, 73, 53
4 43, 43 4 84, 04, 74, 64, 04
5 52, 53 5 05, 05
6 62, 64, 62, 69, 62 6 96, 06
7 77, 74, 78, 73 7 77
8 84, 89 8 78, 38, 18
9 90, 96, 99 9 69, 89, 99

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 31/01/2024

9FH-19FH-4FH-20FH-11FH-3FH-14FH-12FH
ĐB 47666
Nhất 58427
Nhì 64931 25644
Ba 03576 08099 93000
05237 32951 82863
3767 5450 1997 6766
Năm 1336 0386 7369
1740 4840 8051
Sáu 296 125 966
Bảy 68 53 82 27
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00 0 00, 50, 40, 40
1 1 31, 51, 51
2 27, 25, 27 2 82
3 31, 37, 36 3 63, 53
4 44, 40, 40 4 44
5 51, 50, 51, 53 5 25
6 66, 63, 67, 66, 69, 66, 68 6 66, 76, 66, 36, 86, 96, 66
7 76 7 27, 37, 67, 97, 27
8 86, 82 8 68
9 99, 97, 96 9 99, 69

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 24/01/2024

8EZ-18EZ-4EZ-11EZ-9EZ-16EZ-6EZ-14EZ
ĐB 61661
Nhất 38229
Nhì 62307 85674
Ba 78595 93756 52006
58616 27202 51549
5803 5520 2836 8290
Năm 3309 6125 7243
4089 2338 8508
Sáu 524 731 081
Bảy 57 22 11 69
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 06, 02, 03, 09, 08 0 20, 90
1 16, 11 1 61, 31, 81, 11
2 29, 20, 25, 24, 22 2 02, 22
3 36, 38, 31 3 03, 43
4 49, 43 4 74, 24
5 56, 57 5 95, 25
6 61, 69 6 56, 06, 16, 36
7 74 7 07, 57
8 89, 81 8 38, 08
9 95, 90 9 29, 49, 09, 89, 69

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 17/01/2024

1ER-3ER-5ER-10ER-2ER-15ER-20ER-7ER
ĐB 76553
Nhất 07527
Nhì 25937 28719
Ba 68694 85484 43187
37080 52543 51209
4630 6891 8515 2367
Năm 4217 6752 4070
4451 3126 6144
Sáu 716 933 076
Bảy 03 35 11 50
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09, 03 0 80, 30, 70, 50
1 19, 15, 17, 16, 11 1 91, 51, 11
2 27, 26 2 52
3 37, 30, 33, 35 3 53, 43, 33, 03
4 43, 44 4 94, 84, 44
5 53, 52, 51, 50 5 15, 35
6 67 6 26, 16, 76
7 70, 76 7 27, 37, 87, 67, 17
8 84, 87, 80 8
9 94, 91 9 19, 09

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 10/01/2024

18EH-1EH-4EH-3EH-5EH-7EH-9EH-16EH
ĐB 73732
Nhất 50059
Nhì 19807 73809
Ba 66964 33254 07140
58867 39737 18690
2491 3655 4882 4833
Năm 2714 2679 1364
4418 4801 4632
Sáu 105 627 143
Bảy 95 84 83 53
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 09, 01, 05 0 40, 90
1 14, 18 1 91, 01
2 27 2 32, 82, 32
3 32, 37, 33, 32 3 33, 43, 83, 53
4 40, 43 4 64, 54, 14, 64, 84
5 59, 54, 55, 53 5 55, 05, 95
6 64, 67, 64 6
7 79 7 07, 67, 37, 27
8 82, 84, 83 8 18
9 90, 91, 95 9 59, 09, 79

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 03/01/2024

7DZ-17DZ-5DZ-13DZ-15DZ-12DZ-18DZ-14DZ
ĐB 62495
Nhất 61083
Nhì 88825 25631
Ba 81244 41936 65835
18119 78762 30466
7275 3934 7969 3310
Năm 1198 2132 6734
7342 0172 3018
Sáu 920 945 848
Bảy 61 14 85 25
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 10, 20
1 19, 10, 18, 14 1 31, 61
2 25, 20, 25 2 62, 32, 42, 72
3 31, 36, 35, 34, 32, 34 3 83
4 44, 42, 45, 48 4 44, 34, 34, 14
5 5 95, 25, 35, 75, 45, 85, 25
6 62, 66, 69, 61 6 36, 66
7 75, 72 7
8 83, 85 8 98, 18, 48
9 95, 98 9 19, 69

Kết quả xổ số Bắc Ninh - 27/12/2023

16DR-5DR-3DR-13DR-7DR-12DR-4DR-18DR
ĐB 74817
Nhất 34291
Nhì 04124 07840
Ba 59324 21119 02648
37969 92032 72336
8327 6840 2090 5817
Năm 6421 4948 1917
7710 2618 5345
Sáu 666 798 342
Bảy 45 28 63 44
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 40, 40, 90, 10
1 17, 19, 17, 17, 10, 18 1 91, 21
2 24, 24, 27, 21, 28 2 32, 42
3 32, 36 3 63
4 40, 48, 40, 48, 45, 42, 45, 44 4 24, 24, 44
5 5 45, 45
6 69, 66, 63 6 36, 66
7 7 17, 27, 17, 17
8 8 48, 48, 18, 98, 28
9 91, 90, 98 9 19, 69
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp