img Kì quay thưởng xổ số tiếp theo Hải Phòng diễn ra vào 08/03/2024 18:00:00

Kết quả xổ số Hải Phòng - 01/03/2024

18GP-5GP-13GP-10GP-3GP-6GP-8GP-7GP
ĐB 71961
Nhất 83331
Nhì 77826 34607
Ba 42063 15142 67205
32829 72584 04871
7471 1023 0796 5943
Năm 6600 3416 2788
2153 6425 3770
Sáu 386 092 940
Bảy 21 23 65 46
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 05, 00 0 00, 70, 40
1 16 1 61, 31, 71, 71, 21
2 26, 29, 23, 25, 21, 23 2 42, 92
3 31 3 63, 23, 43, 53, 23
4 42, 43, 40, 46 4 84
5 53 5 05, 25, 65
6 61, 63, 65 6 26, 96, 16, 86, 46
7 71, 71, 70 7 07
8 84, 88, 86 8 88
9 96, 92 9 29

Kết quả xổ số Hải Phòng - 23/02/2024

19GE-2GE-14GE-10GE-5GE-11GE-18GE-15GE
ĐB 16053
Nhất 88635
Nhì 25337 63488
Ba 59775 29439 27290
24040 82530 67189
0547 6741 7941 7289
Năm 7824 5469 8625
7168 1204 5983
Sáu 308 973 820
Bảy 79 00 93 45
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 08, 00 0 90, 40, 30, 20, 00
1 1 41, 41
2 24, 25, 20 2
3 35, 37, 39, 30 3 53, 83, 73, 93
4 40, 47, 41, 41, 45 4 24, 04
5 53 5 35, 75, 25, 45
6 69, 68 6
7 75, 73, 79 7 37, 47
8 88, 89, 89, 83 8 88, 68, 08
9 90, 93 9 39, 89, 89, 69, 79

Kết quả xổ số Hải Phòng - 16/02/2024

13FX-11FX-5FX-20FX-19FX-16FX-3FX-6FX
ĐB 34864
Nhất 00693
Nhì 97331 18776
Ba 56995 55805 26599
22435 58098 35835
8683 1661 7450 8941
Năm 8695 2954 6320
0276 2666 1431
Sáu 720 634 467
Bảy 98 29 58 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 05 0 50, 20, 20
1 1 31, 61, 41, 31
2 20, 20, 29 2
3 31, 35, 35, 31, 34 3 93, 83
4 41 4 64, 54, 34, 84
5 50, 54, 58 5 95, 05, 35, 35, 95
6 64, 61, 66, 67 6 76, 76, 66
7 76, 76 7 67
8 83, 84 8 98, 98, 58
9 93, 95, 99, 98, 95, 98 9 99, 29

Kết quả xổ số Hải Phòng - 02/02/2024

14FL-2FL-17FL-20FL-13FL-1FL-9FL-16FL
ĐB 28174
Nhất 06876
Nhì 66471 38080
Ba 94163 33797 50042
94635 65908 04190
8084 7218 0384 3702
Năm 2551 4867 7331
8796 6677 5394
Sáu 755 539 280
Bảy 93 55 68 05
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 02, 05 0 80, 90, 80
1 18 1 71, 51, 31
2 2 42, 02
3 35, 31, 39 3 63, 93
4 42 4 74, 84, 84, 94
5 51, 55, 55 5 35, 55, 55, 05
6 63, 67, 68 6 76, 96
7 74, 76, 71, 77 7 97, 67, 77
8 80, 84, 84, 80 8 08, 18, 68
9 97, 90, 96, 94, 93 9 39

Kết quả xổ số Hải Phòng - 26/01/2024

20FB-10FB-1FB-7FB-5FB-8FB-2FB-6FB
ĐB 20347
Nhất 29197
Nhì 19218 63399
Ba 82560 80548 17544
73396 45107 10888
4359 6568 4811 1038
Năm 1823 8447 2579
2491 2352 8442
Sáu 947 733 318
Bảy 58 56 20 06
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 07, 06 0 60, 20
1 18, 11, 18 1 11, 91
2 23, 20 2 52, 42
3 38, 33 3 23, 33
4 47, 48, 44, 47, 42, 47 4 44
5 59, 52, 58, 56 5
6 60, 68 6 96, 56, 06
7 79 7 47, 97, 07, 47, 47
8 88 8 18, 48, 88, 68, 38, 18, 58
9 97, 99, 96, 91 9 99, 59, 79

Kết quả xổ số Hải Phòng - 19/01/2024

8ET-19ET-1ET-9ET-4ET-5ET-11ET-13ET
ĐB 14609
Nhất 36645
Nhì 12735 35132
Ba 85646 63234 96221
05950 51526 75074
6682 9638 7631 3787
Năm 7833 7893 7435
8411 0155 6886
Sáu 075 481 224
Bảy 17 69 88 61
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 09 0 50
1 11, 17 1 21, 31, 11, 81, 61
2 21, 26, 24 2 32, 82
3 35, 32, 34, 38, 31, 33, 35 3 33, 93
4 45, 46 4 34, 74, 24
5 50, 55 5 45, 35, 35, 55, 75
6 69, 61 6 46, 26, 86
7 74, 75 7 87, 17
8 82, 87, 86, 81, 88 8 38, 88
9 93 9 09, 69

Kết quả xổ số Hải Phòng - 12/01/2024

4EL-5EL-12EL-2EL-10EL-3EL-8EL-7EL
ĐB 13113
Nhất 39786
Nhì 66200 15781
Ba 57716 05600 89058
37477 31125 85815
2872 4210 3055 7656
Năm 5975 9865 4483
4984 9833 9996
Sáu 906 600 547
Bảy 02 93 53 59
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 00, 00, 06, 00, 02 0 00, 00, 10, 00
1 13, 16, 15, 10 1 81
2 25 2 72, 02
3 33 3 13, 83, 33, 93, 53
4 47 4 84
5 58, 55, 56, 53, 59 5 25, 15, 55, 75, 65
6 65 6 86, 16, 56, 96, 06
7 77, 72, 75 7 77, 47
8 86, 81, 83, 84 8 58
9 96, 93 9 59

Kết quả xổ số Hải Phòng - 05/01/2024

3EB-8EB-4EB-13EB-12EB-11EB-20EB-17EB
ĐB 38267
Nhất 08715
Nhì 71363 28859
Ba 50469 00804 01569
47304 36547 91458
5367 6717 9652 1153
Năm 9201 2426 2161
8950 6793 5932
Sáu 011 537 441
Bảy 96 63 69 45
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 04, 04, 01 0 50
1 15, 17, 11 1 01, 61, 11, 41
2 26 2 52, 32
3 32, 37 3 63, 53, 93, 63
4 47, 41, 45 4 04, 04
5 59, 58, 52, 53, 50 5 15, 45
6 67, 63, 69, 69, 67, 61, 63, 69 6 26, 96
7 7 67, 47, 67, 17, 37
8 8 58
9 93, 96 9 59, 69, 69, 69

Kết quả xổ số Hải Phòng - 29/12/2023

17DT-7DT-5DT-11DT-20DT-9DT-8DT-2DT
ĐB 36120
Nhất 01808
Nhì 24143 89224
Ba 54587 09307 57960
57721 39016 39494
5586 6574 7750 5640
Năm 1559 8201 7221
9586 8938 6743
Sáu 847 456 145
Bảy 95 93 85 84
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 08, 07, 01 0 20, 60, 50, 40
1 16 1 21, 01, 21
2 20, 24, 21, 21 2
3 38 3 43, 43, 93
4 43, 40, 43, 47, 45 4 24, 94, 74, 84
5 50, 59, 56 5 45, 95, 85
6 60 6 16, 86, 86, 56
7 74 7 87, 07, 47
8 87, 86, 86, 85, 84 8 08, 38
9 94, 95, 93 9 59

Kết quả xổ số Hải Phòng - 22/12/2023

7DL-19DL-18DL-2DL-11DL-20DL-3DL-15DL
ĐB 76711
Nhất 52564
Nhì 49212 38823
Ba 93262 07190 79116
44716 47391 84559
9818 2020 3376 8782
Năm 1832 9360 5435
0879 0951 8128
Sáu 539 899 078
Bảy 14 68 52 92
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 0 90, 20, 60
1 11, 12, 16, 16, 18, 14 1 11, 91, 51
2 23, 20, 28 2 12, 62, 82, 32, 52, 92
3 32, 35, 39 3 23
4 4 64, 14
5 59, 51, 52 5 35
6 64, 62, 60, 68 6 16, 16, 76
7 76, 79, 78 7
8 82 8 18, 28, 78, 68
9 90, 91, 99, 92 9 59, 79, 39, 99
Soi cầu Dò vé số Thống kê lô gan Thống kê nhanh Thống kê lô câm Thống kế lô rơi Thống kê pascal Thống kê chu kỳ loto Thống kê giải đặc biệt xổ số miền bắc Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tuần Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tháng Thống kê GĐB xổ số miền bắc theo năm Thống kế GĐB xổ số miền bắc theo tổng Thống kế giải đặc biệt gan Thống kê kết quả GĐB cho ngày hôm sau Thống kê chu kỳ giải đặc biệt Thống kê tần số nhịp loto Thống kê gan cực đại Thống kê xổ số từ 00 đến 99 Thống kê tần suất loto Thống kê nhanh kqxs miền bắc Thống kê nhanh xổ số An Giang Thống kê nhanh xổ số Bạc Liêu Thống kê nhanh xổ số Bến Tre Thống kê nhanh xổ số Bình Dương Thống kê nhanh xổ số Bình Phước Thống kê nhanh xổ số Bình Thuận Thống kê nhanh kqxs Bình Định Thống kê nhanh kqxs Cà Mau Thống kê nhanh kqxs Cần Thơ Thống kê nhanh kqxs Gia Lai Thống kê nhanh kqxs Hậu Giang Thống kê nhanh kqxs Khánh Hòa Thống kê nhanh kqxs Kiên Giang Thống kê nhanh kqxs Kon Tum Thống kê nhanh kqxs Long An Thống kê nhanh kqxs Ninh Thuận Thống kê nhanh kqxs Phú Yên Thống kê nhanh kqxs Quảng Bình Thống kê nhanh kqxs Quảng Nam Thống kê nhanh kqxs Quảng Ngãi Thống kê nhanh kqxs Quảng Trị Thống kê nhanh kqxs Sóc Trăng Thống kê nhanh kqxs Tây Ninh Thống kê nhanh kqxs Thừa Thiên Huế Thống kê nhanh kqxs Tiền Giang Thống kê nhanh kqxs TP. Hồ Chí Minh Thống kê nhanh kqxs Trà Vinh Thống kê nhanh kqxs Vĩnh Long Thống kê nhanh kết quả xổ số Vũng Tàu Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Lạt Thống kê nhanh kết quả xổ số Đà Nẵng Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Lắk Thống kê nhanh kết quả xổ số Đắk Nông Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Nai Thống kê nhanh kết quả xổ số Đồng Tháp